Czym jest New Age? Główne idee New Age

5/5 - (5 votes)

Czym jest New Age? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy dotrzeć do jego korzeniu, do jego podstaw ideologicznych. Pomoże nam w tym ujęcie Andrzeja Wiercińskiego, przedstawiające genezę New Age w postaci schematu blokowego.

A. Wierciński,. Krytyka krytyki New Age, w: M. Gołaszewska. (red.), Oblicza nowej duchowości. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s.83.

Jak pokazuje powyższy schemat New Age nie jest ruchem jednolitym. Wpływy na jego obecny charakter mają zarówno tradycyjne chrześcijaństwo, scjentyzm,  jak i magia, hinduizm, buddyzm czy ruchy okultystyczne, a i on sam oddziaływuje na te nie. „Ruch New Age nie rozpoczął się ani w sześćdziesiątych ani w siedemdziesiątych latach naszego stulecia. Korzeniami swymi sięga zarówno starożytnej gnozy, hinduizmu, jak i żydowskiej Kabały.”[1] – tak twierdzi w swej pracy Ks. S. Dobrzański.

Główne idee New Age

Trudno przedstawić w sposób pełny i precyzyjny ideologii New Age. Podstawową cechą tego zjawiska jest synkretyzm, czerpie bowiem z całego dorobku ludzkości, stając się tym samym nieprawdopodobną mieszaniną ludzkiej myśli, wierzeń i przesądów. Jako najważniejsze elementy New Age mogę podać:

  1. Człowiek i świat tworzą wspólny kosmos, wspólne uniwersum i są powiązani wspólną dynamiką.
  2. Uniwersum wypełnione jest boskim pierwiastkiem, a ściślej boską energią.
  3. Człowiek jest współtwórcą i współpartnerem Boga w całym dziele stworzenia.
  4. Najważniejsza jest świadomość.
  5. Pojednanie i nowe braterstwo.
  6. Załamanie się i upadek – powstanie i rozwój.
  7. Życie po śmierci jest faktem.

[1] S. Dobrzanowski, New Age zagrożeniem i wyzwaniem dla współczesnego chrześcijaństwa, w: S. Dobrzanowski (red.), New Age. Pseudoreligia. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Wydawnictwo UNUM, Kraków 1994, s.8.