Wykaz skrótów

ATK   – Akademia Teologii Katolickiej

BF     –  Breviarium Fidei

BP     –  Biblia Poznańska

BT     –  Biblia Tysiąclecia

DE     –  Dekret o ekumenizmie

DM    –  Dives in Misericordia

enc.  –  encyklika

ESM  –  Europejskie Spotkanie Młodych

KIK    –  Klub Inteligencji Katolickiej

KK     –  Konstytucja Dogmatyczna o Kościele

KPK   –  Kodeks Prawa Kanonicznego

LXX    –  Septuaginta

MSM  –  Międzykontynentalne Spotkanie Młodych

nn      –  następne

nr       –  numer

NT     –  Nowy Testament

oprac. – opracował

p. –  punkt

por.   –  porównaj

red.  –   redaktor

RP    –   Reconciliatio et Paenitentia

RPA  –   Republika Południowej Afryki

s. –   strona

ST     –   Stary Testament

SV II  –   Sobór Watykański II

t. –   tom

TM    –   Tekst Masorecki

UU     –   Ut Unum

zob.   –   zobacz