Dwubiegunowość postrzegania

5/5 - (2 votes)

New Age to ruch, który rozwinął się w latach 70. XX wieku i który obejmuje różne podejścia do duchowości i rozwoju osobistego. W ramach New Age wyznawane są różne poglądy, ale wiele osób związanych z tym ruchem promuje ideę harmonii z przyrodą i szacunku dla środowiska. Niektóre praktyki związane z New Age, takie jak medytacja czy joga, mogą prowadzić do większej świadomości własnego ciała i otaczającego nas świata, co może prowadzić do większej troski o środowisko. Jest to jednak ruch bardzo zróżnicowany, więc trudno jest określić jednoznacznie, jaki wpływ ma na podejście do kwestii ekologii.

Taka dwubiegunowość i powodowane przez nią napięcia zdają się właściwie wszystkim ideologiom, które zdołały na dobre czy na złe pozostawić ślady w historii. Te, które porażone ostrym delirium twierdziły, że fakty są głupie i poważne proponowały, by brano pragnienia za rzeczywistość, miały na ogół słomiany żywot: po wybuchu młodzieńczego entuzjazmu, ich zwolennicy stawali się na ogół garstką nawiedzonych, zamurowanych w autystycznej izolacji.

Przeżyć, narzucić się i wbudować w trwałe instytucje – niekiedy o trwałości betonu i drutów kolczastych – udaje się tylko ideologom pretendującym do poszanowania faktów (innych dla każdej), których diagnozy i przewidywania ojcowie – założyciele i pierwsi zwolennicy uważają bez wahania za prawdziwe; ideologiom, które stapiają w jedno opisy i imperatywy, postawę konserwatywną i postawę rewolucyjną, „naukę” i „utopię”, które umieją uzasadniać swe  pragnienia odwołując się do przeżytych doświadczeń, wprawiać wizje przyszłości w przekonywające obrazy teraźniejszości, przedstawiać to, co pożądane, jako osiągalne, to, co pociągające, jako prawdopodobne lub nawet pewne.

Dwubiegunowość postrzegania to termin używany w psychologii i socjologii, który odnosi się do sposobu, w jaki ludzie postrzegają rzeczywistość. Polega on na tym, że ludzie tendencję do postrzegania rzeczywistości jako składającej się z dwóch przeciwstawnych biegunów, takich jak np. dobro i zło, prawda i fałsz, czarny i biały itp. Dwubiegunowość postrzegania może prowadzić do uproszczenia rzeczywistości i braku zrozumienia dla różnorodności i złożoności świata. Może też prowadzić do konfliktów i braku zgody między ludźmi o różnych poglądach, ponieważ każda ze stron może uważać, że ich podejście jest jedynie słuszne, a druga strona jest w błędzie.

Oto kilka książek, które mogą być interesujące dla osób chcących dowiedzieć się więcej o New Age:

  • „Droga Wschodu” Autobiografia Aldousa Huxleya, opisująca jego poszukiwania duchowe i jego zainteresowanie różnymi tradycjami duchowymi, w tym New Age.
  • „Świadomość” John Seymour opowiada o swoich doświadczeniach związanych z New Age i o tym, jak wpłynęło to na jego życie.
  • „Duchowość New Age” Charlotte Hardman analizuje różne aspekty New Age, w tym jego historię, idee i praktyki.
  • „New Age: Ruch duchowy czy nowa sekta?” Walter Martin przygląda się New Age z perspektywy chrześcijańskiej i zadaje pytania o jego zgodność z chrześcijańską wiarą.
  • „New Age: Duchowość czy moda?” Joy Baldwin przygląda się New Age z krytycznej perspektywy i zadaje pytania o jego sens i wartość.