Zakończenie i bibliografia pracy licencjackiej

5/5 - (3 votes)

Zakończenie

Porównując część teoretyczną i praktyczną niniejszej pracy stwierdzić można, iż zdecydowana większość materiału teoretycznego pokrywa się z wynikami uzyskanymi w ankiecie.

Cel jaki postawił autor niniejszej pracy licencjackiej przed jej rozpoczęciem wydaje się być – według niego – osiągnięty.

Na zakończenie należy wrócić do anegdoty zamieszczonej na początku niniejszej pracy i zastanowić się, jakie rozwiązanie dla bohatera niniejszego opowiadania zaproponowalibyśmy? Zwlekać czy uwierzyć, że ojciec złapie go, gdy skoczy? Właśnie – zwlekać do ostateczności, czy uwierzyć?

Bibliografia

  1. Cian Luciano: Wychowanie w duchu księdza Bosko. Warszawa 1990
  2. Makselon Józef, red.: Psychologia dla teologów. Kraków 1995
  3. Rusecki Marian, red.: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin 1989
  4. Grabowski Lech: Wielki Nieznany. Płock 1983
  5. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1980
  6. Jan Paweł II: Fides et ratio. Warszawa 1998
  7. Polkinghorne John: Rozum i rzeczywistość. Kraków 1995
  8. Św. Tomasz z Akwinu: Dzieła wybrane. Poznań 1984
  9. James William: Prawo do wiary. Kraków 1996