Najważniejsze elementy współczesności

5/5 - (3 votes)

Wstęp pracy dyplomowej

W swojej pracy chciałam pokazać te elementy współczesnej cywilizacji, które uważam za istotne: New Age, jako „nowy” ruch, tak atrakcyjny dla młodych zagubionych w ekspresowym życiu ludzi, rolę globalizacji we współczesnym świecie, przejawy kryzysu w myśleniu, obyczaje jako wyznacznik przynależności kulturowej i to, co mnie najbardziej przeraża, a jednocześnie fascynuje – telewizja, muza przeciętnego Polaka, ale i przeciętnego mieszkańca Europy czy Ameryki Północnej. Pracę zakończę rozdziałem o kryzysie przyszłości, jaki rysuje się na naszych oczach.

W mojej pracy starałam się opisać najważniejsze według mnie elementy współczesności:

Ruch New Age, globalizację, kryzysy myślenia, obyczaje, problemy współczesnych mediów i to co być może czeka nas w najbliższej przyszłości.

Nie jestem ani szamanem, ani prorokiem, tylko zwykłym czytelnikiem teraźniejszości, który próbuje, świadom związanego z tym ryzyka, myśleć publicznie, aby nadać pewien porządek własnym poglądom. Nie mam też do zaproponowania żadnego lekarstwa. Sądzę jednak, że należy odrzucać obie skrajne tendencje: przeszłościową i przyszłościową. Pierwszą, ponieważ prześrodkowanie czasu jest wpisane w fakty, co sprawia, że jesteśmy skazani na życie w wychyleniu ku przyszłości. Drugą, ponieważ jednym z powodów kryzysu w jego wymiarze politycznym zdaje się nadmierne zerwanie z przeszłością i spowodowane tym zakłócenie równowagi.

Pozostaje do wynalezienia droga pośrednia. Być może ktoś już gdzieś ją toruje, choć sam o tym nie wie i choć my nie umiemy jej zauważyć.