Neopoganizm

5/5 - (5 votes)

Postaram się zarysować najważniejsze nośniki ideologiczne odpowiedzialne za kształt obecnego New Age.

„Neopoganizm jest terminem określającym różne ruchy, których celem jest powrót do pogańskich – przedchrześcijańskich wierzeń”[1], czy to do religii druidów, mitologii egipskiej czy germańskiej. Neopoganie określają swoją religię jako „religię przyjemności i celebracji, tańcem z tajemnicami Przyrody i drogą samorealizacji”.[2]

Najważniejsze trzy wspólne dla neopogan wartości (wg. Brytyjskiej Pagan Federation) to:

–  Miłość do Natury i więź z nią, a nie stosunek agresji i dominacji nad przyrodą: cześć dla siły życia i nieustannie odnawiającego się cyklu życia i śmierci;

–  Pogańska etyka – streszczająca się w słowach: „rób co chcesz, ale nie krzywdź nikogo”, według której każda jednostka jest odpowiedzialna za odkrycie swojej prawdziwej natury i jej pełne rozwinięcie w harmonii z otaczającym światem;

– Koncepcja Bogini i Boga jako wyrazu boskiej rzeczywistości, aktywne uczestnictwo w ich kosmicznym tańcu, kobiecość i męskość, a nie górowanie jednego pierwiastka żeńskiego nad męskim czy odwrotnie.

Poganie sięgają do przedchrześcijańskich religii politeistycznych (druidyzm, odynizm, wiccanizm, szamanizm), praktykując indywidualnie lub w małych niezależnych grupach, które współpracują ze sobą na zasadzie sieci.[3]


[1] Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.43.

[2] Pagan Federation Information Pack, London, s.3, za: Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.180.

[3] J. Tomasiewicz, Stare religie nowej ery, Kwartalnik Religioznawczy Nr 5/6 1994r., Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1994, s.90-91; z: Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.180-182