Pisanie prac

Nasza firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów (magistrów oraz doktorów) ze wszystkich dziedzin akademickich – od filologii, poprzez dziedziny medyczne, zarzadzanie i biznes, po rolnictwo i inżynierię. Nasi pisarze są osobami wykształconymi na najlpeszych uczelniach publicznych, pisane przez nich opracowania są merytoryczne, rzetelne i stoją na najwyższym poziomie językowym, stylistycznym oraz logicznym.

Opracowania statystyczne wykonywane są przez wykształconych epidemiologów lub statystyków, dzięki czemu są one zawsze na najwyższym poziomie zarówno pod względem obliczeniowym, jak i logicznym.

Wszystkie prace przechodzą korektę merytoryczną, edytorską oraz językową recenzenta by zapewnić Państwu najwyższy poziom wykonania zleceń.

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem opracowań do prac dyplomowych, opracowań materiałów źródłowych, prac zaliczeniowych i wszelkiego innego typu prac pisarskich na wszystkich poziomach – od gimnazjum po doktorat.

Języki, w których nasi specjaliści piszą prace to: język polski, język angielski oraz język francuski.

Oferujemy szeroką gamę dziedzin akademickich i pozakademickich, w których specjalizują się nasi pisarze, między innymi:

 • metodologia, metodyka, pedagogika
 • biologia, dietetyka, kosmetologia, ratownictwo, inne tematy okołomedyczne
 • socjologia, psychologia
 • biznes, przedsiębiorczość, zarządzanie
 • filologia, nauka o literaturze
 • teoria tłumaczeń, translatoryka komparatywna
 • i inne

Wykonujemy również opracowania statystyczne danych, przeprowadzamy na zlecenie badania ankietowe oraz empiryczne o różnym profilu, przygotowujemy części badawcze prac dyplomowych.

Zajmujemy się również tłumaczeniami wszelkiego rodzaju w ramach wymieniowych powyżej języków. Tumaczymy artykuły, umowy, teksty źródłowe i wszelkie inne materiały. Posiadamy specjalistów od tłumaczeń literackich, technicznych, medycznych oraz prawnych.

Oferujemy również korektę stylistyczną, gramatyczną oraz merytoryczną już napisanych prac. Gwarantujemy sprawdzanie i poprawianie prac tak, by spełniały najwyższe standardy.

W cenie każdego realizowanego zlecenia pracy są już zawarte:

 • plan pracy
 • bogata bibliografia
 • korekta edytorska, językowa oraz merytoryczna
 • poprawki zgodne z planem pracy
 • raport antyplagiatowy – gwarancja oryginalności pracy!

Prace są pisane zawsze przez specjalistów (magistrów oraz doktorów).

Wszystkie prace przechodzą korektę merytoryczną, edytorską oraz językową by zapewnić Państwu najwyższy poziom wykonania zleceń.

W ramach usług proponujemy następujące rodzaje prac:

 • prace zaliczeniowe
 • prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie)
 • rozprawy doktorskie
 • prace inżynierskie
 • opracowania statystyczne
 • prace badawcze
 • biznes plany
 • prezentacje multimedialne
 • projekty
 • prace na poziomie gimnazjum i  liceum, rozprawki, referaty, i inne
 • tłumaczenia (pl-ang, pl-fr, ang-pl, fr-pl, ang-fr oraz fr-ang)

Języki, w których pisane są prace:

 • język polski
 • język angielski (w zakładce Pobieranie Pliku próbka poziomu językowego)
 • język francuski

Dziedziny:

 • metodologia, metodyka nauczania, pedagogika
 • biznes, przedsiębiorczość, zarządzanie, marketing
 • filologia polska, filologia angielska, filologia francuska, nauka o literaturze
 • teoria tłumaczeń, translatoryka komparatywna
 • medycyna, biologia
 • pielęgniarstwo, położnictwo
 • dietetyka, kosmetologia
 • ratownictwo
 • zdrowie publiczne, ochrona zdrowia, promocja zdrowia
 • socjologia, psychologia, psychoterapia
 • politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna
 • prawo i administracja, finanse, ekonomia, bankowość
 • filozofia, historia, sztuka, kulturoznawstwo, filmoznawstwo
 • business relations, PR, HR, coaching
 • dziennikarstwo
 • ochrona środowiska, geologia
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo, geografia
 • sport, wychowanie fizyczne
 • rolnictwo, technologia żywności
 • inżynieria
 • i inne

Poniżej prezentujemy  orientacyjny cennik  –  każda praca jest  przed podjęciem zlecenia wyceniana indywidualnie.

Przy dużej ilości stron, możliwość rabatów nawet do 20%.

Podane ceny są cenami brutto w PLN za 1 stronę pracy.

Rodzaj pracy Język polski Język angielski Język francuski
Poziom liceum 20-35 30-45 35-50
Poziom pracy licencjackiej 25-35 30-45 50-100
Poziom pracy magisterskiej 30-40 35-55 55-110
Poziom pracy doktorskiej 40-55 50-90 90-130
Opracowanie statystyczne 35-50 30-60 50-80
Plan pracy
(bez zlecania pracy)
100 60 80
Referat, rozprawka, artykuł i in. 20-50 40-100 50-120
Praca badawcza 30-60 40-80 60-130
Bibliografia
(cena za 1 pozycję, bez zlecania pracy)
3 4-5 7
Prezentacja multimedialna
(cena za 1 slajd)
3-5 5-10 10-15
Tłumaczenie 15-40 30-80
Korekta pracy 3-12 5-15 10-20

W przypadku zamówienia  zleceń ekspresowych do ceny podstawowej doliczane są następujące kwoty:

 • 25% za termin przyspieszony w stosunku do pierwotnie oferowanego
 • 50% za ekspres – praca w 7 dni roboczych
 • 100% za pracę „na wczoraj” – 48-72 h od wpłynięcia zaliczki na konto

Przykład poziomu języka angielskiego w pracach