Idee New Age

5/5 - (2 votes)

wracamy do pracy magisterskiej, którą prezentowaliśmy na naszym blogu 10 lat temu

Najważniejsza jest świadomość

Jej położeniem nie jest ani ciało, ani dusza, ani uczucie, ani rozum lecz cały człowiek. Najważniejsze jest w niej przeżycie, a nie rozumienie. Świadomość zawiera trzy istotne momenty[1]: treść świadomości, czyli spostrzeżenie czegoś na podstawie odczucia i myślenia; doświadczenie przeżycia; i przeżycie własnego „ja”, czyli samoświadomość. Świadomość nieustannie się rozwija, a jej rozwój nie zna granic. Jest ona coraz pełniejsza, przekracza jednostkowe granice, swoim zasięgiem obejmuje stopniowo cały kosmos, staje się całościowa. Zyskuje wymiary ponadjednostkowe, ponadmaterialne, uniwersalne. „Stąd też ludzkość to tyle, co wielki, uniwersalny człowiek. Ludzkość choruje lub rozwija się podobnie, jak pojedynczy człowiek.”[2] Ten typ świadomości najbardziej rozwija się przez medytacje marzenia i sny, ascezę, technikę oddechu, narkotyki.

Ponowne zaczarowanie świata

New Age wskazuje, że modernizm dokonał odczarowania świata, gdy tymczasem świat zawiera w sobie wiele tajemnic, pragnie go więc ponownie zaczarować. Proces odczarowywania świata bazował na racjonalnej, technicznej i praktycznej świadomości, proces ponownego zaczarowania świata rozwija się na przeżyciu, świadomości uniwersalnej, nowej duchowości, odnalezieniu sensu przeżycia. A na te wartości młode pokolenie jest bardzo otwarte. Bardziej sobie ceni przeżycie siebie i świata aniżeli rozumowe roztrząsanie na ten temat. Racjonalizm, wszechpanujący od niedawna, przeżywa się.

Szczęśliwa wizja przyszłości

New Age jest bardzo krytycznie nastawiony do obecnej epoki, a bardzo pozytywnie do epoki nadchodzącej. Rysuje wspaniałą wizję przyszłości. Czyni go atrakcyjnym we wszystkich grupach kontestacyjnych, począwszy od marksizującej szkoły frankfurckiej, a skończywszy na grypach religijnych.

Doczesna szczęśliwość i samowystarczalność człowieka

New Age mocno akcentuje doskonałość oraz szczęście człowieka tu i teraz. Obydwa stany człowiek może osiągać sam, New Age proponuje zatem możliwą jak najbardziej do osiągnięcia wizję doskonałości i szczęśliwości. Wizja ta odpowiada świadomości młodego pokolenia, szczególnie społeczeństw zachodnich, bardziej krytycznie nastawionych do religii instytucjonalnej.

Poszukiwanie nadzwyczajności

New Age dostarcza wiele nowych form terapii, medytacji, praktyk astrologicznych i magicznych, symboli i mitów. Czerpie je obficie z kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu, ludów obydwu Ameryk, a także z dawnych kultur europejskich. W Europie występuje na nie ogromne zapotrzebowanie z racji ich oryginalności, odmienności kulturowej oraz dlatego, że wiele one obiecują. Najbardziej upowszechnione praktyki New Age to: tarot, reiki, geomanti, praca światła, astrologia, terapia oddechu, biała magia. Jedna z reklam reiki tak oto tę praktykę zachwala: „to uniwersalna energia życia. REIKI: może każdy się nauczyć; daje poczucie nieskończoności; odpręża; odblokowuje; wnosi harmonię i dobre samopoczucie; wzmacnia siły obronne; pomaga ciału wyrzucić z siebie zatrucia i ofiaruje samouzdrowienie; równoważy przepływ energii w ciele i charakterze.”[3]


[1] Leon Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995r., s.188.

[2] Leon Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995r., s.188.

[3] Za: Leon Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995r., s.192.