Ocena szans na powszechne zbawienie

5/5 - (3 votes)

W teoretycznym modelu motywacji, jaki dominuje w psychologii od kilkudziesięciu lat, (por. Kozielecki, 1975; Reykowski, 1975) zakłada się, że człowiek uwzględnia jednocześnie wartość celu i prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. Nawet najwartościowsze cele nie pobudzą człowieka do aktywności, jeśli szanse ich osiągnięcia oceni on jako zerowe.

Z tego punktu widzenia wiara w choćby minimalne szanse powszechnego zbawienia jest kluczowym czynnikiem, który nadaje sens rozważaniom, czy cel ten jest atrakcyjny czy nie.

Wiadomo jednak, że istnieje jednak takie zjawisko, jak „myślenie życzeniowe”. To, co wydaje się atrakcyjne, może być oceniane jako bardziej prawdopodobne niż to, co jest oceniane jako „mało pociągające”.

Ponieważ związek między stosunkiem do powszechnego zbawienia a oceną szans na jego realizację wydaje się możliwy, a zarazem nie jest jasne, jaki się okaże, podjąłem decyzję, że postawię w pracy pytanie badawcze: czy związek ten wystąpi, a jeżeli tak to, jaki  on jest,  co do siły i charakteru.

Ocena szans na powszechne zbawienie jest kwestią bardzo złożoną i niejednoznaczną, która zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne postawy i zachowania człowieka, jego wychowanie, kultura czy religia. Z perspektywy religii monoteistycznych, ideą powszechnego zbawienia jest to, że każdy człowiek ma szansę na osiągnięcie zbawienia, niezależnie od swojej przeszłości czy pochodzenia. Jednakże, sama ideą powszechnego zbawienia nie gwarantuje, że wszyscy ludzie zostaną zbawieni.

W religiach monoteistycznych, idea powszechnego zbawienia często jest połączona z koncepcją miłosierdzia i przebaczenia. Według tych religii, Bóg jest miłosierny i gotowy do przebaczenia grzechów każdemu, kto szczerze żałuje swoich błędów i stara się żyć zgodnie z zasadami wiary. Jednakże, aby osiągnąć zbawienie, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak wyznanie wiary, uczynienie dobrych uczynków, modlitwa i postawa pokory. Stąd wynika, że osiągnięcie zbawienia jest w dużej mierze uzależnione od indywidualnych postaw i działań człowieka.

Oprócz postaw i działań człowieka, szansa na powszechne zbawienie zależy także od innych czynników, takich jak wychowanie i kultura. W różnych kulturach i społeczeństwach, istnieją różne standardy moralne i religijne, które wpływają na postawy i zachowania ludzi. W niektórych kulturach, na przykład, jest większa tolerancja dla różnych sposobów wyznawania wiary, podczas gdy w innych, niektóre postawy i zachowania mogą być uważane za grzechy. Z tego powodu, szansa na powszechne zbawienie może różnić się w różnych społeczeństwach i kulturach.

Podsumowując, ocena szans na powszechne zbawienie jest złożoną i wielowymiarową kwestią, która zależy od wielu czynników. W religiach monoteistycznych, idea powszechnego zbawienia opiera się na koncepcji miłosierdzia i przebaczenia, ale konieczne jest także spełnienie określonych warunków, takich jak wyznanie wiary i uczynienie dobrych uczynków. W ostatecznym rozrachunku, jednakże, to indywidualne postawy i zachowania człowieka, wraz z innymi czynnikami, decydują o jego szansach na osiągnięcie zbawienia.