Ogólne obliczenie ofiar hiszpańskiej inkwizycji od r. 1481 do r. 1830

5/5 - (3 votes)

Odr. 1481 do 1498 zarządów gen. inkwiz. Torqueniady.

1498—1507 za rz. Dezy. . .

1507—1517 zarz. Cisnerosa.

1517—1521zarz.Adrien’a .

1521—1523 bez inkwiz.. . .

1523—1538za rz. Mauriqu.

1538—1545 zarz. Tabery. .

1545—1556 za rz. Loaisa i

za panowania Karola V . . .

1556—1597  za panowania Filipa II ……………………

1597—1621  za panowania Filipa III……………………………

1621—1665 za panowania Filipa IV…………………………..

1665—1700  za panowania Karola II…………………………..

1700—1746 za panowania Filipa V……………………………

1746—1759 za panowania Ferdynanda VI………………….

1759—1788 za panowania Karola III………………………….

1788—1808 za panowania Karola IV………………………….

Spalono żywcem Spal. w wyobraź Skaz. Da gal. lub

więzienie

10220 1 68401 97371
2592 829 32952
3564 2232 48059
1620 560 21835
324 112 4481
2250 1125 11250
840 420 6520
1320 660 6680
3990 1845 18450
1840 692 10716
2852 1428 14080
1632 540 6512
1600 760 9120
10   170
4 ’ 56
  1 42

W ogóle 34658

18049|288294

A tak ogólna liczba ofiar inkwizycji hiszpań­skiej tylko od r. 1481 do 1820, wynosi 30,921, nie licząc skazanych na więzienie, galery lub wygna­nie za Ferdynanda VII, których ilość jest jeszcze bardzo znaczna.

Jeżeli do skazań, które wydawano na pół­wyspie, dodamy te, które nastąpiły w innych kra­jach uległych hiszpańskiej inkwizycji, jak Sycylia, Sardynia, Flandria, Ameryka, Indie i t. d., przerazi nas mnogość nieszczęśliwych potępionych przez inkwizycję, dla uczynienia ich lepszymi katolikami.

Nie tylko inkwizycja zdziesiątkowała hiszpań­ską ludność przez swoje auto-da-fe, lecz nadto zmniejszyła ją przez wywołanie wojen domowych i buntów, przez wygnanie żydów i Maurów. Prze­szło pięć milionów mieszkańców znikło z pięknej hiszpańskiej ziemi, przez czas gdy święte oficjum, sprawowało w niej swoje straszliwe urzędowanie; i powiedzieć można o tej barbarzyńskiej instytucji co Montesquieu powiedział o wschodnim cesarzu: „Justynian, który mieczem i prawami niszczył sekty, i który zmuszając je do buntowania się, sam siebie zmuszał do ich tępienia, całe prowincje pozostawiał nieuprawnymi. Sądził, że pomno­ży liczbę wiernych, a tymczasem zmniejszył tylko  liczbę ludzi.”