Teozofia

5/5 - (5 votes)

„Teozofia” z greckiego oznacza „Mądrość Bożą” (wiedzę o bogu). W nowszym sensie obejmuje ona poglądy chrześcijańskie i pozachrześcijańskie, tworząc z nich esencyjny, jednolity światopogląd, włączając w to elementy alchemii, astrologii, okultyzmu, buddyzmu, hinduizmu czy spirytyzmu. Jej celem jest osiągnięcie wiedzy ezoterycznej w zakresie przemian człowieka i jego uduchowienia (poznanie siebie i uznanie za istotę o naturze Boskiej i Boskim przeznaczeniu).

Teozofia jest światopoglądem religijno-filozoficznym głoszącym możliwość bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznawania jego tajemnic przede wszystkim poprzez objawienie mistyczne, w węższym znaczeniu jeden z przejawów tendencji do łączenia różnych religii (synkretyzm), głoszoną przez Towarzystwo Teozoficzne. , założona w 1875 roku przez Helenę Blavatsky w Nowym Jorku.

Później kontynuowali ją jej uczennica Alice Bailey i jej mąż Foster Bailey, którzy w 1920 roku założyli Lucifer Publishing Company, przemianowaną kilka lat później na Lucis Trust. Motto teozofii: „Nie ma religii wyższej niż prawda”. Według Bławatskiej teozofia nie jest religią, ale systemem myśli zgodnym z niektórymi zorganizowanymi religiami, takimi jak buddyzm i hinduizm. Pod koniec XIX wieku miał silny wpływ na masonerię, zwłaszcza na lożę Le Droit Humain. Opierając się na opozycji do teozofii, Rudolf Steiner stworzył antropozofię. W uproszczonej wersji idee teozoficzne przeniknęły do masowej świadomości, dając początek ruchom New Age.

Termin „teozofia” pochodzi od greckich słów θεος „bóg” i σοφία „mądrość”. Według Bławatskiej oznacza to dosłownie „mądrość bogów” i po raz pierwszy zostało użyte przez neoplatonistę Ammoniusa Saccasa w III wieku naszej ery. oznaczać wieczny system etyczny, który godzi wszystkie religie.

Za najbliższego poprzednika New Age uważane jest przez znawców Towarzystwo Teozoficzne, założone przez Rosjankę Helenę Pietrowną Bławatską w 1875 r. w Nowym Jorku. Towarzystwo osiągnęło największy wpływ za przewodnictwa Annie Besant (ponad 300 książek i broszur). Podstawy doktrynalnej dostarczyła ruchowi teozoficznemu Alice Bailey (25 książek). Opierając się na astrologii zapowiadał ona bliskie powtórne przyjście Chrystusa rozumianego jako jednego z siedmiu Kierowników Duchowych (Mistrzów Mądrości) oraz stworzenie nowego porządku światowego, nowe ery (stąd nazwa „New Age”) – Wieku Wodnika.

Według niej ruch New Age miał pozostać w całkowitym ukryciu aż do roku 1975, kiedy to zostanie ujawniony plan nowego porządku świata i jego istoty, a następnie nauczanie New Age będzie rozpowszechnione przez wszystkie dostępne media. „Plan ma zakładać ustanowienie nowego porządku światowego i nowej religii światowej, zaś głównym celem politycznym ruchu New Age ma być całkowita kontrola nad światem oparta na ogólnoświatowym systemie kart kredytowych, światowej wiedzy kontrolującej zaopatrzenie w żywność, ogólnoświatowym poborze do wojska.”[1]


[1] Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.46-48.